Hushållen tror på stigande huspriser


Hälften av hushållen tror fortsatt att huspriserna ska stiga. Dessutom räknar hushållen med en väsentligt lägre reporänta om ett år jämfört med vad Riksbanken bedömer i sin prognos.

SEB:s boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i septembermätningen på 31, en uppgång med en enhet sedan förra månaden.

Cirka hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser och knappt vart femte hushåll tror på fallande priser. Det visar SEB:s boprisindikator för september.

Av de tillfrågade hushållen svarade närmare bestämt 49 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 48 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på förra månadens nivå, 18 procent.

Andelen som tror på stillastående priser är 24 procent, jämfört med 27 procent i augusti.

- Hushållen fortsätter att vara försiktigt optimistiska när det gäller prisutvecklingen på bostäder. Varken medvetenheten om att räntorna kommer att stiga eller att bolånetaket införs inom kort har hittills påverkat, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, i en kommentar.

Hon säger vidare att det är bra drag i svensk ekonomi och att hushållen har en ljus syn både på sin egen och landets ekonomi framöver.

- Dessa faktorer väger uppenbarligen tyngre för hushållen, konstaterar Gunilla Nyström.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,19 procent, att jämföra med 1,13 procent förra månaden. Observera att undersökningen genomfördes före Riksbankens räntebesked i förra veckan.

Enligt Riksbankens egen prognos, som alltså presenterades den 2 september, ska reporäntan ligga på 2,1 procent under tredje kvartalet nästa år. Det är alltså 1 procentenhet högre än vad de svenska hushållen räknar med.

- Hushållen inser att reporäntan är på väg upp. Men de litar inte på att det kommer att gå så fort som Riksbanken spår, säger Gunilla Nyström.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med 14 procent förra månaden och 17 procent månaden dessförinnan, enligt SEB:s undersökning.

Denna undersökning bygger på 1 003 intervjuer och genomfördes under perioden den 25 augusti till den 1 september 2010.

Från E24 2010-09-06

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>